Our Ambassadors

Name Image Mobile Number City,State
Samrat Mazumder Samrat Mazumder ******8080 Ahmedabad, Gujarat
Kapil Hooda Kapil Hooda ******6670 Hisar, Haryana
Ujjwal Dixit Ujjwal Dixit ******8301 Kota, Rajasthan
Mohammed Ahmed Mohammed Ahmed ******0619 Iskabai, Hyderabad
Ashwin Deorao Awachar Ashwin Deorao Awachar ******8430 Akola, Maharashtra
Azeem Azeem ******0492 Jodhpur, Rajasthan
Sunny Sharma Sunny Sharma ******9582 Himachal Pradesh
Khemraj Khemraj ******6388 Jaipur, Rajasthan
Jugal Dutta Jugal Dutta ******5406 Dibrugarh, Assam
Kartik Kartik ******3471 indore, Madhya Pradesh
Krishna Krishna ******8671 Guna, Madhya Pradesh
MD Meraj MD Meraj ******6400 Bilaspur, Chhattisgarh
Soham Soham ******5050 Pune, Maharashtra
Madhav Madhav ******7656 Bhopal, Madhya Pradesh
Rajan Rajan ******7733 Gorakhpur, Uttar Pradesh
Rahul Rahul ******0697 Siliguri, West Bengal
Rishabh Rishabh ******9902 Lucknow, Uttar Pradesh
Subham Subham ******1519 Ponda, Goa
Yash Yash ******56944 Udaipur, Rajasthan
Devendra Joshi Devendra Joshi ******0033 Nakronda, Dehradun
Rishi Kapur (Kirpal Food Supplements) Rishi Kapur (Kirpal Food Supplements) ******1567 Model Town, Delhi
ifh
ifh
ifh